Al Navegar per la web acceptes la nostra Política de cookies

POLITICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Primer i únic hotel a Espanya de 5*GL amb els sistemes de gestió certificats ISO 9001, ISO 14001 i EMAS

01_oca_certificated_9001.jpg

Certificació ISO-9001

UNE-EN ISO 9001, «Sistemes de gestió de la qualitat»

La ISO 9001 és una norma reconeguda internacionalment per a la gestió de les empreses, que ens garanteix que estem duent a terme la satisfacció dels requisits dels clients. La gestió d’aquest sistema de qualitat ens aporta el marc que es requereix per supervisar i millorar la producció en el treball.

Pel que fa a la qualitat, és la normativa més establerta i coneguda, que estableix una norma no tan sols per a la gestió de sistemes de qualitat, sinó també per a qualsevol sistema en general.

La ISO 9001 ens ajuda a millorar el funcionament de l’organització i a diferenciar-nos d’aquells competidors que no fan servir el sistema. La certificació també fa més fàcil mesurar el funcionament i gestionar els possibles riscos. Permet que els empleats se sentin més involucrats per mitjà d’una millora en la comunicació interna.

L’auditoria del sistema de gestió de qualitat està focalitzada en el procés operatiu. Això ens anima a millorar la qualitat dels productes i serveis prestats. Les visites d’avaluació continuada poden destacar qualsevol deficiència en les habilitats dels empleats i detectar qualsevol problema en el desenvolupament del treball en equip.

L’estructura «planejar, fer, revisar i actuar» (plan, do, check, act) de la ISO 9001 assegura que les necessitats dels clients continuaran essent considerades i conegudes.
01_iso_certificated_104001.jpg

Certificació ISO 14001

UNE-EN ISO 14001

La ISO 14001 és una norma internacional que expressa com establir un SGA efectiu. La norma està dissenyada per a aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rentabilitat i la reducció dels impactes en el medi ambient.

Constitueix un conjunt de documents de gestió ambiental que, una vegada implantats, afecta a tots els aspectes de la gestió de l'hotel en les seves responsabilitats ambientals i ens ajuda a tractar sistemàticament assumptes ambientals, amb la fi de millorar el nostre comportament ambiental. La ISO 14001 es centra en la organització proveint d'un conjunt d'estàndars basats en procediments i unes pautes des de les que l'hotel construeix i manté un sistema de gestió ambiental.

Aquesta norma millora la comunicació interna i l'equip està més motivat a través de les sugerèncias de millora mediambiental. El procés d' evaluació regular ens assegura que es pot supervisar i millorar el funcionament mediambiental a l' empresa. A més, la implantació de la norma ISO 14001 demostra que la organització compleix amb una sèrie de requisits legals.

En definitiva, la conformitat de productes i serveis a les normes internacionals proporciona la seguretat de la seva qualitat, seguretat i fiabilitat.

00_logoemas_sostenibilidad.jpg

Reglament EMAS

Distintiu a la Gestió Ambiental Verificada

El Reglament EMAS és una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix aquelles organitzacions que, com nosaltres, han implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i han adquirit un compromís de millora continuada, verificat per mitjà d’auditories independents.

L’Hotel Majestic compleix amb esta normativa. Per aquest motiu, disposem d'una política mediambiental definida, fem ús d’un sistema de gestió mediambiental i retem compte periòdicament del funcionament d’aquest sistema per mitjà d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents.

L’objectiu d’EMAS consisteix a promoure millores continuades del comportament mediambiental de l’hotel mitjançant l’establiment i l’aplicació per la seva banda de sistemes de gestió mediambientals, l’avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament d’aquests sistemes, la difusió sobre comportament mediambiental, el diàleg obert amb el públic i altres parts interessades i la implicació activa del personal en les organitzacions, com també una formació adequada.
00_logobiosphere_2023.jpg

BIOSPHERE

Estil de vida sostenible

Per haver aconseguit evidenciar el compliment de les accions de Biosphere Sustainable alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, fer participar als empleats en un projecte comú i ser valorat positivament pels seus clients.

"Aquest reconeixement demostra la nostra implicació i compromís amb la sostenibilitat com a part indispensable dins de la nostra concepció del gran luxe. Aquesta certificació ens permetrà, a més, reforçar la nostra cultura de la sostenibilitat i posicionar-nos dins del sector de manera més competitiva en entendre que la fi última és treballar per oferir el millor de nosaltres en el present, amb l'objectiu de preservar el futur”. Pascal Billard, Director General

newsletter

Majesti Hotel Group Book in Leading Hotels Majesti Hotel Group Majesti Hotel Group